clear float
clear float

3D sken budov

Díky kombinací metod sběru dat – 3D skenování, fotogrammetrie, klasické geodetické metody jsme schopni zaměřit objekty ve 3D a následně i vyhotovit model těchto budov ve 3D. Konstruování realizujeme v programu REVIT AutoDesk. Do tohoto modelu lze zadávat veškeré známé informace o stavbě, materiálu a mnoho dalšího a tvořit 3D informační model. Tento model pak slouží architektům, projektantům, stavebním firmám jako prvotní podklad pro jejich práci i v BIM projektování. Samozřejmě z těchto modelů lze exportovat klasické 2D digitální výstupy půdorysů, řezů a pohledů, lze exportovat tabulky místností, materiálů, veškeré informace, které do modelu zadáme.

Zde si můžete prohlédnout vytvořený 3d model

01

ZAMĚŘENÍ
STÁVAJÍCÍHO
STAVU

FOTODOKUMENTACE

fotodokumentace

fotodokumentace

 

   

02

3D SKEN

3d-3.jpg

3D sken
     

03

3D MODEL
BUDOVY

STÁVAJÍCÍ STAV

stávající stav

 
     

04

NOVÝ STAV

nový stav