clear float
clear float

Projektování, inženýring, dozorování

SPEKTRUM NABÍZENÝCH SLUŽEB

  • zpracování všech stupňů projektové
    dokumentace
  • zpracování odborných průzkumů,
    posudků a studií,
  • spolupráce v průběhu a po dokončení
    stavby

Projednáváme a zajišťujeme územní
rozhodnutí, stavební povolení ve smyslu
stavebního zákona č. 183/2006 Sb
v platném znění, vodoprávní povolení
a další rozhodnutí v rámci přípravy
realizace staveb.

Technický dozor investora je kontrolní
činnost, kterou sledujeme, zda je stavba
prováděna v souladu s projektovou
dokumentací ověřenou ve stavebním
řízení popřípadě jiných potřebných
povolení a s podmínkami sjednanými
ve smlouvě o dílo.